Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

İş Birliğine Dayalı Proje Teslimi

Alternatif proje teslim yöntemlerinin sağladığı avantajlar

Proje teslimleri gittikçe daha fazla iş birliğine dayalı hale geliyor

Tasarla-inşa et, entegre proje teslimi (IPD) ve kamu-özel ortaklıkları (PPP) gibi iş birliğine dayalı proje teslimi yöntemleri, geleneksel yaklaşımlar karşısında giderek daha popülerleşiyor. Proje teslimi gittikçe daha fazla iş birliğine dayalı hale gelmekte ve bu durum, birlikte çalışmanın yeni yollarına dair bir ihtiyaç doğurmaktadır. Tasarım ve inşaat firmaları, ortak girişim ortaklıkları gibi alternatif ekip oluşturma düzenlemelerinin peşindeler; son kullanıcılar, ortak yerleşim ve paylaşılan sunucu gereksinimleri gerektiren 'büyük oda' yaklaşımlarını test ediyor ve dünya geneline dağılmış ekipler, daha verimli iletişim kurmanın yollarını arıyor.

Endüstri iş birliğine doğru çekildikçe, proje ekiplerini birbirine bağlayan sözleşmeler de gelişiyor. Bu durumda bu ekipleri destekleyen teknolojinin de gelişmesi gerekiyor.

Tasarla-inşa et

Tasarla-inşa et projeleri, bir ekibin tasarıma, diğer ekibin ise yapım sürecine odaklanmasını sağlayarak birlikte çalışan iki veya daha fazla ekipten oluşur. Bir tasarla-inşa et projesi, tasarım ve inşaat ekibinin bir proje için ayrı ayrı teklif verdiği geleneksel bir tasarla-teklif ver-inşa et projesinin aksine, hem tasarım hem de yapım ekiplerinin birlikte bir proje teklif etmesini gerektirir.

  • Tasarla-teklif ver-inşa et ile tasarla-inşa et arasındaki farklar: Tasarla-inşa et ile tasarla-teklif ver-inşa et projeleri arasındaki fark, ilkinin yapı sahibi için tek bir iletişim noktasına sahip olan bütünleşik bir tasarım ve inşaat ekibi olup ikincisinin, yapı sahibinin sırasıyla tasarım ve inşaat için ayrı kuruluşlar bulması anlamına gelmesidir.
  • Yüklenici tarafından yürütülen tasarla-inşa et: Tasarla-inşa et projeleri, geleneksel olarak yüklenicinin tasarımı tamamlaması için bir mimarlık firması tutmasını öngören, yapı sahibi ile yüklenici arasındaki bir sözleşmeye dayanır. Bu tür bir tasarla-inşa et ekibi, yüklenici liderliğindeki bir mimar tarafından yönetilir.
  • Mimar tarafından yürütülen tasarla-inşa et: Mimar liderliğinde bir tasarla-inşa et yaklaşımı, mimarın bir projenin tasarımını ve yapımını tamamlamak üzere sözleşme yaptığı, yapı sahibi ile mimar arasındaki sözleşme ile tanımlanır.

Entegre proje teslimi (IPD)

Entegre Proje Teslimi veya IPD, tasarımın, imalatın ve yapımın tüm aşamalarında, çapraz fonksiyonlu ekipler arasındaki erken iş birliği ile diğerlerinde farklılaşan bir proje sunum yöntemidir. Bu tür sözleşme anlaşmalarını ekleyerek ekipler, tasarım, imalat ve inşaatın her aşamasında proje sonuçlarını optimize etmek, değeri artırmak, atıkları azaltmak ve verimliliği en üst düzeye çıkarmak için tüm katılımcıların yeteneklerini ve kavrayışlarını iş birliği içinde kullanabilir. Konseptten inşaata kadarki tüm bu süreç, tüm önemli paydaşların başlangıç aşamasındaki destekleyici katılımıyla tanımlanır.

IPD'nin Avantajları

Bir IPD projesi, karar alma, hedeflere ulaşma ve sorumlulukları paylaşma biçimini değiştirerek proje sonuçlarını iyileştirir. Bir IPD projesinin ayırt edici özellikleri, hedef ortaklıkları, fikir birliğine dayalı karar verme ve BIM (İngilizce) veya yapı bilgisi modellemesinin kullanımıdır.

Amerikan Mimarlık Enstitüsü, IPD projeleri için sözleşme tiplerini, süreçlerini ve rollerini özetleyen, IPD projelerine yönelik kapsamlı bir rehber hazırlamıştır.

 

Ortak girişim ortaklığı (JV)

Bir ortak girişim ortaklığı veya JV, iki veya daha fazla ayrı firmadan meydana gelen yeni bir tüzel kişilik oluşturan bir proje ortaklığıdır. Çoğu zaman iki şirket, paylaşılan becerilerden ve kaynaklardan yararlanmak adına, tek başına kazanabileceklerinden daha büyük veya daha karmaşık projeleri kazanmalarına olanak sağlayan bir sözleşme yapmak için bir JV Ortaklığı kurar.

JV'nin avantajları

Ortak girişim anlaşmaları, küçük ve orta ölçekli ya da tamamlayıcı uzmanlığa sahip firmaların, bir proje için teklif vermeye yönelik çabalarını birleşik, tek bir varlık olarak birleştirmelerini sağlar. Ortak girişim yöntemiyle proje sunma yaklaşımı, yalnızca aynı ekipten bu iki ortak arasında değil, aynı zamanda birden fazla şehir, eyalet veya ülkeden birden çok disiplin arasında da yüksek seviyede bir iş birliği gerektirir.

Kamu ve özel sektör ortaklığı (PPP)

Bir kamu ve özel sektör ortaklık projesi veya PPP, P3 veya PF2, en az bir kamu sektörü otoritesi ve bir veya daha fazla özel sektörden oluşan tarafları içeren bir proje sunum yöntemidir. Bu tür bir sözleşme, kamu sektörünün özel bir sektörün sahip olduğu olanakları etkin bir şekilde kullanmasına ve aynı anda risklerini en aza indirmesine olanak tanır. Tipik bir PPP projesinde, tasarımdan inşaata ve devam eden operasyonlara kadar tam proje yaşam döngüsünden sorumlu olan entegre bir proje ekibi yer alır.

PPP'nin avantajları

Bir PPP, kamu ve özel sektörün bir araya gelerek kamu için bir hizmet sunmak adına belirledikleri ortak bir hedef olarak tanımlanır. Kamu ve özel sektör arasındaki ortaklığın temel faydası, risk ve sorumlulukların paylaşımıdır. Bu tür bir ortaklık, kamu sektörü için artan bir esneklik sağlar ve bu nedenle yollar, hastaneler, kongre merkezleri, okullar ve sivil yapılar gibi büyük ölçekli altyapı projeleri için sıklıkla kullanılır.

C102 birlik anlaşmaları

Birlik anlaşmaları, farklı uzmanlığa sahip firmaların firma sahiplerine daha cazip görünmek adına birleşik bir birlik oluşturmalarını sağlar. Ortak girişimlerden ayrıştırılması gereken bu birlikler tüzel kişilik değildir, fakat herhangi bir proje çalışmasından önce yönetici ve üye rollerini, ücretlendirme beklentilerini ve acil durum planlarını açıkça tanımlamaktadır. Birlik düzenlemesi gittikçe daha yaygın hale gelse de, yakın zamana kadar uygun bir sözleşme bulunmamaktaydı.

Birlik anlaşmalarının avantajları

Birlik anlaşmaları, bir projenin başlangıcından itibaren rollerin net bir şekilde tanımlanmasını sağlarken, uzman ekiplerin ortak bir hedef doğrultusunda birlikte çalışmalarını mümkün kılar. Birlik anlaşmalarının avantajları ve bu anlaşmaların küçük ve orta ölçekli firmaların büyük projeler kazanma biçimini nasıl değiştirdikleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Hennebery Eddy Mimarlık ve Fentress Mimarlık

Hennebery Eddy Mimarlık ve Fentress Mimarlık, iki tasarım ekibini bulutta bir araya toplamak amacıyla Revit için BIM 360 Team ve Collaboration kullandı.

Moriyama & Teshima Architects

Moriyama & Teshima, Architecttura ile yaptıkları ortak girişimde iki tasarım ekibinin Revit modelleri arasında inceleme yapmasına ve ortak çalışmasına izin veren BIM 360 Team'i tüm proje iş birliği için merkezi bir platform olarak kullandı.

Bates Mimarlık

BIM 360 Team; Bates Mimarlık'ın Missouri, St. Louis'in dışına Bates, McCarthy Building Companies ve Mercy Hospital'dan ekip üyelerini içinde barındıran 140 milyon dolarlık bir tasarla-inşa et hastane projesi hazırlamasına yardımcı oldu.

Autodesk iş birliği çözümleri

Teknoloji; ürünlerin, yapıların ve altyapının teslim edilme şeklini kökten değişiyor. Tasarımcılar, mühendisler, yükleniciler, firma sahipleri ve tedarik zincirleri, proje iş birliğini kolaylaştırmak için veri yönetimi çözümlerine ihtiyaç duyuyor. Bulut teknolojilerinden yararlanmaya başlamalarıyla, tasarım ve inşaat firmalarının çalışma şekillerinde halihazırda büyük bir değişim yaşandı.

BIM 360 Design
BIM 360 Design, tasarım projenizi ortak bir veri platformuna bağlamanızı ve kontrol etmenizi sağlar. Projenin tüm tarafları ile birlikte görüntüleyin, paylaşın ve gözden geçirin.

BIM 360 Docs (İngilizce)
İnşaat proje ekipleri için tasarlanan BIM 360 Docs, buluttaki tüm proje doküman, plan ve modellerini yayınlamanıza, yönetmenize, gözden geçirmenize ve onaylamanıza imkan verir.

Ek proje teslimi kaynakları

BIM 360 Blog

A360 Blog

IPD ve BIM ile sonuçları geliştirme (PDF) BIM'in nasıl IPD'nin sağladığı süreç değişikliklerinin merkezi bir bileşeni olduğunu öğrenin.

Entegre proje teslimi ile yeni bir çığır açma (PDF) Yapı sahibi, mimarı ve inşaatçısı, IPD ve BIM kullanarak hep birlikte karar ve sorumlulukları paylaşıyor.

Revit için İş Birliği, ortak girişim takım çalışmasını dönüştürür (PDF) Dağılmış tasarım ekiplerinin birlikte çalışmak için bulutu nasıl kullandıklarını öğrenin.