Civil 3D'nin önemli özellikleri

Civil 3D'de alt bölüm koridorları çizimi

Saha ve etüt iş akışları

Hem etüt verilerini indirin, analiz edin ve değerlendirin hem de sahada elde edilen verileri ofise kolayca aktarın

Arazi modelleme

Arazi kullanımı çalışmaları, ulaşım sistemi planlaması ve su akış simülasyonları gibi çalışmalar için zemin topoğrafyasının kapsamlı dijital modellerini oluşturun

Koridor modelleme

Otoyollar, yollar ve demir yolları için hem dinamik hem de veri açısından zengin koridor modelleri oluşturun

Kavşak tasarımı

3 yollu (T şekilli), 4 yollu ve döner kavşakların dinamik modellerini oluşturun

Drenaj tasarımı ve analizi

Yağmur ve kanalizasyon suyu tasarımlarını yönetin. Hidrolik/hidroloji analizleri ile optimize edilen boru hattı yolları tanımlayın

Basınç şebekeleri

Basınç şebekelerinin yatay ve dikey tasarımlarını düzenleyin, yönü değiştirilmiş eğri boru segmentlerini modelleyin, tasarım ve derinlik kontrollerinden yararlanın

Plan üretimi ve dokümantasyonu

Plan/profil, yalnızca planlar, yalnızca profiller ve bölüm çizimleri gibi seçeneklerle çizimlerden inşaat belgelerini hızla oluşturun

Birlikte çalışabilirlik

Civil 3D verilerinizi içe ve dışa aktarmanın yanı sıra bu verileri hem IFC gibi yaygın olarak kullanılan CAD biçimleriyle hem de Esri ArcGIS ve Bentley verileriyle ilişkilendirir

Tasarım otomasyonu

Elektrifikasyon ve sinyal dahil olmak üzere yinelenen ve karmaşık görevleri otomatikleştirmek için komut dizileri oluşturmak üzere görsel programlamayı kullanın

Jeoteknik modelleme

Yüzey altı verilerini görselleştirin, analiz edin ve bu verileri doğrudan Civil 3D tasarım modelinde kolayca kullanın

Malzemeler ve miktarlar

Tasarım ve mevcut zemin yüzeylerini ve keşif bedellerini karşılaştırarak hacim raporları oluşturmak için malzeme ve bölüm veya profil bilgilerini kullanın

Köprü tasarımı

Karmaşık köprü tasarımı projelerinde çalışırken çeşitli alanlardaki iş akışlarını daha verimli bir şekilde koordine edin

Civil 3D'deki yenilikler

Civil 3D 2023'teki yeni özellikler

Grading Optimization Yardım Merkezi

Yeni Yardım Merkezi ile hızlı bir şekilde başlayın ve optimizasyon süreçlerinizde daha fazla görünürlük elde edin. (video: 1:55 dk.)


Basınç şebekeleri anahtar kelime araması

Yeni Anahtar Kelimeye göre Ara özelliğiyle ihtiyaç duyduğunuz basınç parçalarını hızla bulun, profil görünümü etiketlerinde özellik kümesi verilerini görüntüleyin ve basınçlı boruları profilde düzenlemeye yönelik diğer iyileştirmeleri deneyimleyin. (video: 1:24 dk.)


Koridor katı nesneleri özellik seti ve hedefleme

Civil 3D 2023, BIM direktiflerine göre koridor katı nesneleri için ek özellik seti verileri ekler. Ayrıca, birden fazla yüzeyi ve belirli katmanları dinamik olarak hedefleyen filtre koridoru hedef seçenekleri sunar. (video: 2:18 dk.)


Demir yolu makası ve kavşak iyileştirmeleri

Hizalamaya göre istasyonda ray eğimi etiketleri oluşturun, katalogları daha kolay yönetin ve Civil 3D'de sunulmaya başlanan ABD yan raylar kataloğunu kullanın.


Project Explorer tablosu, raporu ve nesne karşılaştırması

Tablolara ve miktarlara özetler ekleyin, tablolar için satır yüksekliklerini özelleştirin. (video: 1:14 dk.)


Civil 3D'deki diğer özellikler

Yüzey modelleme

Yüzey modelleme araçları

TIN, Izgara ve Kırpılmış ve Koridor yüzeyleri desteğiyle noktalar, kesme çizgileri, sınırlar ve konturların birleşiminden oluşan yüzeyler oluşturun.


Nokta bulutu araçları

Mevcut koşul ve yapıların dijital temsillerini oluşturmak için lazer tarayıcı ve diğer yakalama teknolojileri ile elde edilen geniş nokta koleksiyonlarından yararlanın. Tasarım projenizde kullanmak üzere 3B model oluşturmak için nokta verilerini Civil 3D'ye aktarın.


Yüzey düzenleme

Mevcut yüzey veri bileşenleri yerine düzenleme işlemleri olarak yüzey tanımına düzenlemeler ekleyen düzenleme araçlarıyla çalışın.


Yüzey maskeleri

Yüzey alanlarını bloke etmenize ve görüntülenmesini engellemenize veya belirli bir işleme malzemesi kullanarak yüzeyin bir bölümünü işlemenizi sağlayan bir görüntüleme aracı.


Yüzey su havzaları

Drenaj hedeflerini ve havzaları daha iyi belirlemek için suyun bir yüzey boyunca ve yüzeyden nasıl aktığını analiz edin.


Yüzey hacimleri

Hacim yüzeylerini ve bu yüzeylerdeki sınırlı alanları hesaplayıp analiz etmek için Hacim Paneli'ni kullanın.


Yüzey analizi

Kontur, yönler, yükseklikler, eğimler, eğim okları, su havzaları ve yağmur damlası yolu dahil olmak üzere yüzeyle ilgili analizler yapın.


Saha ve etüt

Saha tasarımı araçları

Nesneleri (parseller, hizalamalar, derecelendirmeler ve özellik çizgileri) saha koleksiyonunda ortak bir topoloji ile yönetin.


Etüt araçları

Sahada toplanan etüt verilerini indirme, oluşturma, analiz etme ve düzenlemeyi kolaylaştırın.


Sahadan proje bitime kadar uzanan iş akışları

Civil 3D'de akıllı temel harita oluşturmak için sahada toplanan etüt verilerini daha verimli bir şekilde işleyin.


Jeoteknik modelleme

Jeoteknik verilerini görselleştirin, analiz edin ve bu verileri doğrudan Civil 3D tasarım modelinde kullanın.


Derecelendirme araçları

Derecelendirme araç ve komutları sayesinde tamamlanan zemin yüzeylerinin tasarımını kolaylaştırın.


Grading Optimization (AEC Collection'a özel)

Belirlenen tasarım projesi ölçütlerine göre arazi alanları için derecelendirme tasarım çalışmaları gerçekleştirme süreçlerini otomatikleştirin.


Koridor modelleme

Koridor tasarımı araçları

Otoyollar ve yollar için dinamik ve veri açısından zengin koridor modelleri oluşturun. Demir yolu makasları, yan raylar ve hat eğimi hesaplamaları için tasarımlar içeren tren rayı koridor modelleri oluşturun.


Koridor verilerini dışa aktarın

Koridor özellik çizgilerini, derecelendirme nesneleri veya diğer tasarım projeleri oluşturmak üzere bir temel olarak kullanmak için kolayca çıkartın. Özellik satırlarını çıkarma işlemi toplu olarak, tek tek veya koridor bölgesi veya çokgen içinde bir alt küme seçilerek gerçekleştirilebilir.


Montajlar ve alt montajlar

Kara yolu veya diğer hizalamaya bağlı tasarımların temel yapı bloklarını oluşturmak için montajları ve alt montajları verimli bir şekilde kullanın.


Kavşaklar ve döner kavşaklar

Dinamik 3 yollu, 4 yollu ve döner kavşaklar oluşturun.


Gelişmiş döner kavşak tasarımı

Tanımlanan standartlara göre döner kavşak tasarlayın. Döner kavşaklarınızı mevcut koridor modellerinde oluşturun. Böylece, koridor hizalamalarında değişiklik yaptığınızda tasarımınızın otomatik olarak güncellenmesini sağlayın.


Yağmur suyu ve pis su

Boru şebekeleri modelleme

Yağmur ve kanalizasyon suyu gibi yardımcı sistemlerin 2B ve 3B modellerini verimli bir şekilde çizin.


Hidrolikler ve hidroloji araçları

Yağmur suyu tasarımı, su havzası analizi, tutma göleti modellemesi ve menfez, kanal ve giriş analizi dahil olmak üzere çeşitli yağmur suyu yönetimi görevleri gerçekleştirin.


Basınç şebekesi tasarımı

Su iletim sistemleri gibi basınç şebekeleri 3B modellerini oluşturun.


Plan üretimi ve dokümantasyonu

Plan üretimi ve yapı dokümantasyonu

Tek bir sayfaya birden fazla plan veya profil görünümü ekleyerek yalnızca plan, plan ve profil, yalnızca profil ve bölüm sayfaları oluşturun.


QTO ve hafriyat hesaplamaları

Malzeme hacimlerini çıkartın ve raporlayın, malzemeden miktarları, kesit veya profil bilgisini analiz edin.


Üretkenlik ve otomasyon

Dynamo for Civil 3D

Tekrar eden tasarım görevlerini otomatikleştiren rutinler geliştirmek ve iş akışlarını hızlandırmak için Dynamo görsel komut dizisini kullanın. (video: 1:16 dk.)


Project Explorer for Civil 3D (AEC Collection'a özel)

Hepsi bir arada hub ile Civil 3D modellerinin hacimli tasarım verilerini yönetin. Modelleri kolayca inceleyin, doğrulayın, raporlayın, dışa aktarın ve düzenleyin. Tasarımınızı daha iyi anlayın ve geometrik bilgilerin proje paydaşlarına dağıtımını daha verimli bir şekilde kontrol edin.


Birlikte çalışabilirlik

Koridor verileri kısayolu (DREF)

Koridorlar için veri kısayolları oluşturup paylaşın.


3ds Max ile birlikte çalışma

Profesyonel kalitede görselleştirmeler oluşturun.


IFC içe ve dışa aktarma

AutoCAD katı nesnelerini IFC dosyalarına içe ve dışa aktarın.


InfraWorks ile veri alışverişi yapın

Tasarım sürecinize bağlam modelleme ve kavramsal tasarım süreçlerini ekleyin. Civil 3D'de mevcut koşulların gerçek dünya bağlamlarıyla daha iyi kararlar alın, alternatifleri daha verimli bir şekilde değerlendirin ve detaylandırılmış tasarım ve dokümantasyonu süreçlerinizi tamamlayın.


Welcome ${RESELLERNAME} Customers
Please opt-in to receive reseller support
I agree that Autodesk may share my name and email address with ${RESELLERNAME} so that ${RESELLERNAME} may provide installation support and send me marketing communications.  I understand that the Reseller will be the party responsible for how this data will be used and managed.

Email is required Entered email is invalid.

${RESELLERNAME}
-