Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Veri erişimi ve değişimi

Yaygın kullanılan çeşitli formatlardaki verileri okuyun, yazın ve birbirine dönüştürün. Hava ve uydu görüntülerine erişin ve kamuya açık verilerden faydalanmak üzere web haritalama ve web özelliği hizmetlerine bağlanın. GIS, CAD ile ASCII; DWG; ESRI SHP, E00 ve Arc/Info coverages; LandXML ve GML; MapInfo MIF/MID ve TAB; MicroStation DGN; Oracle; Ordnance Survey MasterMap (DNF) (GML2, salt okunur); SDF ve SDTS (salt okunur) ve Vector Product Format (VPF, salt okunur) gibi diğer formatlar arasında içe ve dışa aktarın.

Point cloud eklentileri

 • Point cloud verilerini kullanma ve görüntüleme için daha fazla işlev edinin.
 • Referanslı nesneleri yeniden oluşturun veya ek modeller ekleyin.  
 • Taslak çizimlere point cloud araçları ekleyin ve taslak için kılavuz olarak kullanın, görüntüsünü değiştirin veya özellikleri ayırt etmek için renk stilizasyonu uygulayın. 

Yüzeyler

 • ReCap ile oluşturulan point cloud dosyalarından TIN yüzeyleri oluşturun.
 • Bir veya birden fazla point cloud eklentisinden yüzeyler oluşturun ve point cloud eklentileri içinde belirli alanlar seçin. 
 • Yüzeye eklenecek noktaların yüzdesini değiştirmek için noktalar arasındaki varsayılan aralıkları ayarlayın. 

Create Catchment from Surface (Yüzeyden Havza Oluşturun) iletişim kutusu 

 • Havza geometrisini temel alan yüzeyi seçin, stilleri ve diğer parametreleri belirleyin. 
 • Dışlayıcı havzalar oluşturulurken sınırlarını ve akış yollarını mevcut havzalarla veya yeni havzalarla değiştirin.

Industry Foundation Classes (IFC)

 • IFC dosya formatı, yazılım uygulamaları arasında birlikte çalışabilirlik çözümü sunar. 
 • Taslak çizimlerini diğer IFC sertifikalı uygulamalara dışa aktarın ve IFC dosyalarını DWG™ formatında oluşturmak ve çalışmak üzere içe aktarın. 
 • Taslak çizimlerini, aksi halde bir DWG dosyası açamayan diğer IFC sertifikalı uygulamalara dışa aktarın. 
 • Orijinal olarak DWG dışındaki bir formatta oluşturulmuş bir IFC dosyasını DWG dosyası halinde oluşturmak ve bu formatta çalışmak için içe aktarın.
GPS etüt formatları arasında verileri okuyun, yazın ve birbirine dönüştürün