Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Veri kısayolları ve referanslar

Etütten inşaat dokümantasyonuna kadar aynı tutarlı, güncel proje modeli üzerinde çalışarak inşaat mühendisliği proje ekiplerini birbirine bağlayın. Veri kısayolları ve xref'leri kullanarak, ekip üyeleri yüzeyler, hizalamalar ve borular gibi model verilerini paylaşabilir ve bir tasarım nesnesini birden fazla tasarım görevi için kullanabilir. Örneğin, bir sürveyan mevcut zemin yüzeyini oluşturursa, tasarımcılar yol ya da parsel yerleştirmesini tasarlarken bu verilere bağlanabilirler. Üretim taslağının çizimini senkronize tutmak için teknik ressamlar veri kısayollarından ya da doğrudan bir xref ile notasyonlar üretebilirler.

  • Çizim nesnelerini veri kısayolu referanslarıyla değiştirin
  • Bozuk veri kısayollarını yönetin ve onarın
  • Çizim nesnelerini veri kısayollarıyla ilişkilendirin
Veri kısayolları oluşturup paylaşarak mühendislik iş akışınızı daha işler hale getirin