Asset 12 Asset 10 Asset 15 Asset 15 autodesk_icon_font_04_06_16_kl Asset 11 autodesk_icon_font_04_06_16_kl autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Görüntüleme geçiş sistemi

Sistem çıkışı birleştirme için dilim ortamları. Smoke (İngilizce) yazılımı, After Effects, Photoshop veya belli başlı resim birleştirme uygulamaları için görüntüleme unsurları oluşturun. Nesne değiştiricileri gibi ortama ilişkin farklı durumları yakalamak, düzenlemek ve kaydetmek için bir durum kaydedici kullanın.

Birleştirme ve görüntüleme unsurlarının görsel bir arayüzde nihai sonucu yaratmak için nasıl birbirlerine bağlandıklarını görün. Tek bir dosyadan birden çok görüntüleme geçişi ayarlayıp uygulayabilir; bütün ortamın görüntüsünü yeniden oluşturmadan bireysel geçişleri değiştirebilirsiniz.

Farklı ortam durumlarını yakalayın, düzenleyin ve kaydedin