Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

CRCC'den dünyanın ilk deniz aşırı taşımacılık küme projesi

Vaka İNCELEMESİ

Bu HİKAYEYİ Paylaşın

Hong Kong-Zhuhai-Makao Köprü Kurumu'nun Zhuhai-Macao Köprü projesi; yapay adalar, köprüler ve tünellerden oluşuyor.

Mühendislik firması China Railway Construction Electrification Bureau Group LTD.'nin yardımıyla onu aşkın alt sistemden oluşan bu devasa projenin yapı tasarımı, alt yüzey tasarımı ve inşaatı için BIM'i kullandılar.

Ana proje için ekip, bir köprü-tünel kombinasyon düzeni benimsedi.  Tünel bölümü, yaklaşık 6,7 kilometreyken köprü bölümü yaklaşık 22,9 kilometredir ve iki yapay ada içerir. Bu devasa proje, Aralık 2017'de tamamlandı.

Hong Kong-Zhuhai-Makao Köprüsü

Hong Kong-Zhuhai-Makao Köprüsü, Janghai direkt su yolu köprüsü. Bu, gemi ile geçirilebilir üç köprüden biri. Görsel Hong Kong-Zhuhai-Makao Köprü Kurumu tarafından sağlanmıştır

Proje zorlukları

Projenin en büyük zorluklarından biri, büyük seviye farkları ve yüksek sismik güçlendirme kriteri ile ana yapının zayıf bir zemin üzerinde yer almasıydı. Buna ek olarak ekiplerin, birden fazla devlet kurumu ile çalışması gerekiyordu: Guangdong, Hong Kong, Makao.  Son olarak inşaat takvimi de zorluydu.  Tüm bu zorluklar ile ekibin, proje yaşam döngüsü boyunca disiplinler, platformlar ve paydaşlar arası iletişim ve koordinasyon sorununu çözmesi gerekliydi.

Parametrelendirme teknolojisi

Ekip, tüm köprülerin, tünellerin ve yapay adaların BIM modelini Revit kullanarak tamamladı. Bu proje, altyapı alanında karmaşık köprü tasarımındaki yatay ve dikey eğri teknik sorununu çözmek için parametrelendirme teknolojisini kullanan Revit uygulamasına başarılı bir örnek olmanın yanı sıra köprülerde ve yollarda BIM uygulaması için de bir model oldu.

Tasarım ve inşaat aşamasından operasyon ve bakım aşamasına kadar uzanan kullanım, BIM uygulamasının dönüm noktası olarak gösterilebilir ve aynı zamanda bu proje BIM'in diğer altyapı sektörlerinin operasyonu ve bakımı için uygulanabileceğine dair bir referans olarak kullanılabilir. HZMB'nin hafif uygulaması, Autodesk'in hafif formatının tam olarak böylesine karmaşık ve büyük ölçekli bir mühendislik uygulamasını destekleyebileceğini kanıtlıyor ve ikincil geliştirme işlevi de BIM'in veri ve sisteminin yeterli açıklığa, çeşitliliğe ve esnekliğe sahip olması gerektiğini gösteriyor.

Proje bileşenleri

Körpü, tünel ve ada proje bileşenleri. Görsel Hong Kong-Zhuhai-Makao Köprü Kurumu tarafından sağlanmıştır

BIM modeli

BIM'in Amacı

  1. Çizim yapma, inşaat çizimi kalitesini garantiye alma ve tasarım çakışması olaylarını ve değişikliklerini azaltma prosedürünü optimize etme.
  2. Proje için bir 3B görselleştirilmiş modeli geri yükleyerek proje profilini, destekleyici planları sunma.  
  3. BIM Platformuna dayalı olarak 4B ilerleme yönetimi ve simülasyonu, hem inşaat süreçlerini optimize etmek hem de inşaat üzerinde 4B BIM modelinin saha denetimi ile gerçek inşaat ilerleyişini sağlamak içindir.
  4. Hızlı bilgi sorgulamaya, cihaz konumlandırmaya, kablo bilgisi sorgulamaya ve cihaz deneme yönlendirmesini sorgulamaya yardımcı olmak ve de izleme ve yönetim ile ilgili geleneksel cihaz sürecinin ve teorisinin yerine geçmek için bir taşıyıcı olarak BIM verileri ile elde edilen trafik mühendisliği cihazlarının 3B izlenmesi ve yönetimi.

Videoyu izleyin >

BIM'in Avantajları

BIM; operasyon ve sistem bakımının yanı sıra ortak tasarım, inşaat dahil tüm proje yaşam döngüsü boyunca kullanıldı.

Ekip, detaylı seviyede potansiyel seçenekleri canlandırarak planı iyileştirdi. Örneğin gişe kapılarındaki tepe sinyal lambaları ve diğer çeşitli işaretler, çok erken bir aşamada gösterilerek ve konuşularak öncekinden çok daha erken bir aşamada detaylar hakkında karar alınması sağlandı.

Disiplinler arası iş birliği ile detaylı tasarım iş akışları, inşaata kadar tasarım aşamasını iyileştirmeye yardımcı oldu.  Örneğin atık su pompalama istasyonunun orijinal tasarımındaki detaylı boru hattı düzeni, ciddi bir güvenli tahliye alanı ve hat alanı kısıntısı yaratacaktı. BIM ile mimari, yapısal ve MEP tasarımları arasındaki uzamsal ilişkiler görselleştirilebildi ve tartışılabildi.  Revit platformuna dayalı olarak üç en iyi uygulama optimize edildi ve en iyi kararı vermelerinde proje sahiplerine yardımcı oldu.

Tablette 3B modeli

Zaman tüketimini azaltmak

Her profesyonelin iş kalitesini ve risk hafifletme becerisini-koordinasyonunu iyileştirmek, zaman alan ve karmaşık bir iş ve herhangi bir hata, inşaattan tekrar değişikliğe neden olabilir. Yapı ve ekipman arasındaki çakışma, ancak tasarım, ortak bir inşaat bilgisi modelinde birleştirilirken ortaya çıkabilir. Mühendisler, her an 3B modelleri kontrol edebilir ve olası sorunları zamanında bulup tasarımlarını düzeltebilir.Sonuç olarak da inşaat sırasında tüketim mümkün olduğunca çok azalır.

Operasyon

Sistem operasyonunun 3B görüntüsü ve gerçek zamanlı kontrol, ekibin operasyon ve yönetim platformunda görünerek bakım ve yönetim sisteminin bakım hizmetlerinin hızlı tepki verebilmesi için veri ve bilgi desteği sağlamasına yardımcı olur. Operasyon ekibine, BIM modellerine göz atmalarına olanak tanıyan hafif bir operasyon ve bakım modeli verilmişti.

İletişim verimliliği

Geçmişte bu ekipler; e-posta, telefon veya toplantı yoluyla iletişim kuruyordu. Ama hızlı 3B görselleştirme iletişimin hızlı sonuçları ile iletişim verimliliği, %30'dan fazla arttı.

Tablette 3B modeli

Destekleyen yazılımlar

Yenilik yapmaya hazır mısınız?

Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat Çözüm Paketi; yapı tasarımı, inşaat altyapısı ve inşaata yönelik entegre araçlar ve güçlü iş akışlarına erişim sağlayarak en iyi çalışmalarınızı ortaya koymanıza yardımcı olur.

Bu hikayeyi paylaşın