Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

GENİŞLETME:

Panama Kanalı

Kanal, modern dünyanın yedi harikasından biri olarak anılmaktadır. Panama Kanalı, açılışından bir asır sonra bile küresel ticaret için çok önemli bir kısayol olma özelliğini sürdürse de günümüz dünyasında kargo gemilerinin yarısı kanaldan geçmek için fazla büyük.

Bu yıl, MWH Global'ın yeniden tasarımı sayesinde bu durum değişiyor.

Bu hikayeyi paylaşın:

Videoyu Yeniden Oynat

Video görüntüsü Radiant Features tarafından sağlanmıştır

 

 

MUAZZAM
BİR
PROJE

 

Mühendislik firması MWH Global, 2009 yılında dünyanın en büyük ve en iddialı inşaat projelerinden birinin tasarımına başladı: Panama Kanalı genişletme projesi.

Yeni tasarım sayesinde, kanaldan geçen gemi kapasitesi yaklaşık üçe katlanacak. Bu çok büyük bir atılım. Bu yıl açılması planlanan 6 milyar $'lık mega projede, tam 26 adet Eiffel Kulesi inşa etmeye yetecek kadar çelik ve büyük bir şehrin yapı silüetini oluşturmaya yetecek 190.000 ton değerinde beton kullanılmıştır.

Sıkça Sorulan Sorular

 

Sıkça Sorulan Sorular

Panama Kanalı nedir?

Atlantik ve Pasifik okyanuslarını birbirine bağlayan, 77 km (48 mil) uzunluğunda bir koridordur

Panama Kanalı neden inşa edilmiştir?

İki kıyı arasında hızlı, ucuz ve güvenli şekilde mal taşımacılığı yapmak için

Panama Kanalı'nı kim inşa etmiştir?

1800'lü yılların sonlarında Fransa tarafından gerçekleştirilen ilk girişimin ardından ABD tarafından 1904-1914 yılları arasında inşa edilmiştir

 

1,8 MİLYAR $

HER YIL GEÇİŞTEN ELDE EDİLEN TUTAR

 

140

HİZMET GÖTÜRÜLEN TİCARİ ROTA SAYISI

 

1 MİLYONDAN FAZLA

AÇILIŞINDAN İTİBAREN GEÇİŞ YAPAN GEMİ SAYISI

 

8-10 SAAT

TOPLAM GEÇİŞ SÜRESİ

KARŞILAŞILAN ENGEL

Panama Kanalı, deniz seviyesinden yaklaşık 26 m (85 feet) yukarıdadır. Bu da yaklaşık dokuz bina katı yüksekliğine denk gelir.

Gemilerin, kanaldan geçmek için bir geçiş havuzuna girmeleri gerekir. Bunu büyük bir gemi asansörü olarak düşünebilirsiniz. Gemiler geçiş havuzuna girdiklerinde, yapay bir gölden havuz içine su pompalanır ve böylece gemi yukarı kaldırılır. Daha sonra gemi, kanal boyunca seyrine devam eder ve geçiş havuzları tarafından diğer tarafa geri indirilir.

Bugünün 304 m (1.000 feet) uzunluğa ve 12 m (40 feet) yüksekliğe sahip muazzam gemilerini, etraftaki hiçbir şeye zarar vermeden kaldırarak onlara kanal boyunca yol göstermek ve ardından onları okyanusa geri indirmek, bir mühendislik ve inşaat başarısı olacaktır. MWH Global, bu engeli aşmaya hazır.

PASİFİK

GATUN GÖLÜ
26 m / 85 ft

ATLANTİK

Fotoğraf Panama Canal Authority tarafından sağlanmıştır

PROJE

Mevcut kanalların genişletilmesi:
21,3 m / 70 ft genişletme
5,4 m / 18 ft derinleştirme
121 m / 400 ft uzatma

 

Her bir tarafta 3 yeni geçiş havuzu hazneli yeni bir kanal oluşturulması

 

Geçiş havuzları için birincil su kaynağı olan Gatun Gölü'nün maksimum işletim seviyesinin yükseltilmesi

Fotoğraf Panama Canal Authority tarafından sağlanmıştır
Fotoğraf Panama Canal Authority tarafından sağlanmıştır
GERÇEKLİĞE KARŞI
SÜRDÜRÜLEN BİR YARIŞ

Bir kanalı değiştirmek için kaç mühendis gerekir? Süreci bir adım önden izlemesi gereken 400'den fazla mühendis.

Bu ölçekte büyük ve acil bir projede pek çok işin aynı anda ilerlemesi gerekir. Tasarımların tamamlanması beklenmeden hafriyata başlanmalıdır. MWH Global ekibi, inşaat mühendisliği ve yapı bilgi modellemesi yazılımını kullanarak sahaları haritalandırmış, aynı zamanda binlerce saatlik işgücü ve milyonlarca dolarlık maliyet tasarrufu sağlayan kritik çarpışma tespiti gerçekleştirmiştir.
 

PROJE MÜHENDİSİ

 

KÜBİK FEET HACMİNDE HAFRİYAT

 

YÜKSEKLİĞİNDE GEÇİŞ HAVUZLARI

 

DERİNLİĞİNDE KANALLAR

"En göz korkutucu engel, yüksek tasarım performansı gereksinimlerini karşılamaktı. Burada söz konusu olan Panama Kanalı. En ufak bir hatayı bile göze alamazdık. Ve zaman işliyordu."

— Mike Newbery, Proje Lideri, MWH Global

Illustration of boat in canal
Illustration of boat in canal

DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK

Bu büyüklükte bir proje aynı zamanda minimalist bir yaklaşımla yapılabilir mi?

Öyle olmak zorunda. Gatun Gölü yalnızca geçiş havuzlarının işletilmesine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda Panama'nın en büyük içme suyu kaynağı olma işlevini görür. Kanal tarafından kullanılan tatlı su miktarı bu kadar çokken MWH Global, çok daha fazla su gerektirse de daha azını kullanarak koridoru genişletmenin bir yolunu bulmak zorundaydı.

Bunu nasıl başardı?

MWH Global, dünyanın en büyükleri olan üç yeni su depolama havuzu kurarak şunları gerçekleştirebilecek:

GEÇİŞ HAVUZLARINDA KULLANILAN SUYUN %60'ININ GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
YENİ GEÇİŞ HAVUZLARI İLK HAVUZLARIN 1,5 KATI BÜYÜKLÜĞÜNDE OLSA DA SU KULLANIMININ %7 ORANINDA AZALTILMASI
SUYUN YENİDEN KULLANIMINI ARTIRIRKEN KANAL KAPASİTESİNİN İKİ KATINA ÇIKARILMASI
...ve bunun sonucunda çok daha fazla Panamalının memnun edilmesi.

ELDE EDİLECEK
FARKLILIKLAR

Panama Kanalı, ilk inşa edildiğinde ticaret dünyasını önemli ölçüde değiştirmişti. MWH Global sayesinde yeniden değiştirecek.

Panama Kanalı genişletme projesi, birtakım çok yeni alt dallar içeren küresel bir girişimdir. Panama ekonomisinin 2025 yılında sekiz kat büyüyeceği öngörülmektedir. Ancak, projenin etkisi Panama'nın da ötesine geçecektir.

Daha büyük gemiler için daha büyük limanlar gerekir. Daha çok kargo, daha fazla iş olanağı anlamına gelir. Dünya çapında ürün, tahıl ve doğal kaynakların akışı artarken nakliyenin küresel maliyeti azalacaktır.

Hem bölgeyi hem de dünyayı tasarım, teknoloji ve çok uluslu kurumların muazzam işbirliğinin birleşimiyle mümkün kılınan daha parlak bir gelecek beklemektedir. Bu yeni dünya düzeni mi? Bizi izlemeye devam edin ve aynı zamanda inşanın geleceğine merhaba deyin.