Gözler BIM'in üstünde

* doldurulması gereken alanı ifade eder