Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Yüzey modelleme

NURBS veya hiyerarşik alt bölüm yüzeyleri ile görece daha az sayıda kontrol köşesi kullanarak matematiksel açıdan sorunsuz yüzeyler oluşturun. Alt bölüm yüzeylerinin farklı bölgelerine karmaşıklık ekleyin. Parametrelendirme ve süreklilik üzerindeki yüksek düzeyli kontrol sayesinde NURBS yüzeylerini ekleyebilir, kaldırabilir, hizalayabilir, birbirine bağlayabilir, genişletebilir, doldurabilir veya yeniden oluşturabilirsiniz. NURBS ve Alt Bölüm Yüzeylerini çokgen örgülere veya çokgen örgüleri NURBS ve Alt Bölüm Yüzeylerine dönüştürün. Eğri tabanlı kıvrım ve yüzey inşa araçları kullanın.

Düzgün yüzeyler oluşturmak için esnek yöntemler