Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Çokgen ve alt bölüm örgü modelleme

Üretimde başarısı kanıtlanmış, sezgisel 3B karakter modelleme ve çevre modelleme araç setiyle çokgen örgüler oluşturun ve düzenleyin. Entegre modelleme özellikleri seti, dRaster tarafından sağlanan NEX araç seti teknolojisinde yerleşiktir. Araçlar arasına Köprüleme, Saplama, Kesme, Kamalama, Eğim, Geçirme, Quad Draw, Chamfer Vertex yer alır. Daha düşük çözünürlüklü proxy veya kafesi düzenlerken alt bölümlere ayrılan örgüleri sorunsuz bir şekilde önizleme veya görüntüleme becerisine sahip olabilirsiniz.

Çokgen ve alt bölüm örgü modelleme şunları da içerir:

  • Gerçek yumuşak seçim, ön seçim vurgulama ve kamera tabanlı seçim ayırma.
  • Sahne optimizasyonu için çokgen azaltma, veri temizleme, kör veri etiketleme ve ayrıntı seviyesi araçları.
  • UV, her tepe için renk ve tepe konum bilgilerini farklı topolojilerdeki çokgen örgüler arasında aktarma özelliği.
  • Pozlanan örgüler üzerinde çalışmak için topoloji tabanlı simetri araçları.