Asset 12 Asset 10 Asset 11 autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Sürümleri karşılaştır

AutoCAD 2017, AutoCAD 2016 ve önceki sürümler

AutoCAD 2017 özelliklerinin AutoCAD 2016, AutoCAD 2015, AutoCAD 2014 ve AutoCAD 2013 ile nasıl karşılaştırıldığına bakın.

AutoCAD 2017’deki yeniliklere göz atın (İngilizce)

Sürümleri karşılaştır

Karşılaştırmada varsayılan ürünün seçimi kaldırılamaz.

Bu ürünün seçimini kaldırmadan önce karşılaştırmak için lütfen başka bir ürün seçin.

Karşılaştırılabilecek maksimum sayıda seçim yaptınız. Karşılaştırmak üzere başka bir ürün seçmeden önce bir ürünün seçimini kaldırın.

Çok işlevli tutma noktaları (grip)

İlişkili diziler (associative arrays)

Nesneleri gizleme ve izole etme

Tıklatılabilir komut satırı seçenekleri

Özellik düzenleme önizlemesi

Görüntü alanı değişiklik önizlemesi

Akıllı komut satırı

Dosya sekmeleri

Başlangıç sekmesi

Yardım için özellik bulucu

Koyu renk tema

Menü galerisi

Serbest şekil seçim

Komut önizleme

Yeniden boyutlandırılabilir model alanı görüntü alanları

Taşıma/kopyalama performansında artış

Katı nesne, yüzey ve örgü modelleme

Autodesk malzeme kütüphanesi

Kanvas içi görüntü alanı kontrolleri

Yüzey eğrisi çıkarımı

İçeriğe duyarlı bas-çek özelliği

Taslak çizimi dosyalarını içe aktarma eklentisi (SKP)

Point cloud yöneticisi, kırpma ve nesne yakalama

3B Yörünge Hedefi

Çokgen nesnelerin merkezini taşıma

Point cloud dinamik UCS

Point cloud geometri çıkarımı

Gelişmiş 2B grafikler (kararlılık, uygunluk, performans)

Gelişmiş 3B grafikler (kararlılık, uygunluk, performans)

Parametrik kısıtlamalar

Nesne ve katman şeffaflığı

Ana ve yansıtılan görünümler

Bölüm ve detay görünümleri

Üstü çizili metin

Otomatik madde işaretleri ve numaralandırma

Mtext eşleştirme özellikleri

Mtext üst simge ve alt simge araçları

Caps lock algılama

Metin Hizalama

Akıllı boyutlandırma

Akıllı merkez çizgileri/merkez işaretleri

Revizyon bulutu geliştirmeleri

PDF geliştirmeleri

Optimize edilmiş PDF çıktıları

Dışa aktarılan PDF dosyalarında aratılabilir metin

Dışa aktarılan PDF dosyalarında köprü desteği

Dışa aktarılan çok paftalı PDF dosyalarında pafta seti bağlantıları

Sadeleştirilmiş, güçlü görselleştirme

Xref katman özelliklerini geçersiz kılma

Yeni özellik vurgulama

Eylem kaydedici

Çevrimiçi lisans aktarımı

Çoklu grafik dosyası arama yolları

Özelleştirme ve destek dosyası senkronizasyonu

Exchange Uygulama yöneticisi

Göze çarpan uygulamalar menü sekmesi

Dosya güvenliği denetimi

BIM 360 eklentisi

Autodesk Application Manager

Autodesk masaüstü uygulaması

LISP/ARX komut dizileri

Özelleştirilebilir kullanıcı arayüzü (CUI)

Seçim efekti özelleştirme

Sistem Değişkenleri izleyicisi

Taşıma aracı geliştirmeleri

Performans raporlama

A360 ile bağlanabilirlik

Autodesk çeviri çerçevesi

Coğrafi konum koordinat sistemi ve çevrimiçi haritalar

DGN 8 içe aktarma/dışa aktarma/altlık

PDF yayınlama/altlık

Tasarım paylaşımı

IGES, CATIA, Rhino, pro/engineer ve adım içe aktarma

Inventor dosyasını içe aktarma

3B Baskı Stüdyosu

PDF'leri içe aktarma

Referans Navisworks modelleri

Koordinasyon modeli nesne yakalama