autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Nehir ve taşkın analizi

Abone olunduğunda Infrastructure Design Suite 2017 (İngilizce) Ultimate yazılımında bulunan River and Flood Analysis Module, analiz ve haritalama işlevlerini otomatikleştirir. HEC-RAS çapraz kesit kesimini, su yüzey analizlerini, taşkın yatak haritalamalarını ve tüm ilgili modelleme görevlerini otomatik hale getirin. Köprü aşındırma hesaplamalarını otomatik olarak yapın. Kurum onayına sunmaya hazır taşkın yatağı ve sel yolu haritalarını otomatik olarak oluşturun.