autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Point cloud verilerinden yüzey oluşturma

ReCap gerçeklik yakalama ve 3B tarama yazılımı ile oluşturulan point cloud dosyalarından TIN yüzeyleri oluşturun. Tekli veya çoklu point cloud üzerinden yüzeyler oluşturun. Point cloud dahilindeki belirli alanları seçin; zemin ve zemin harici noktaları çizmek için filtreleme seçeneklerini kullanın.Yüzeye eklenecek noktaların yüzdesini değiştirmek için noktalar arasındaki varsayılan aralıkları ayarlayın.