Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Loop Geometry aracı

Loop Geometry aracını kullanarak belirtilen bağlantıları Subassembly Composer dahilindeki hedef yüzeye erişene kadar veya belirli sayıda yinelenene kadar tekrar ettirebilirsiniz.