autodesk_icon_font_1_18_17_start_over-01

Keyboard ALT + g to toggle grid overlay

Karakter animasyonu ve model üretimi araçları

CAT, iki ayaklı varlıklar ve insan kalabalığı animasyon araçları ile prosedürel animasyon ve karakter model üretimi gerçekleştirin. Cilt düzenleyici ve CAT Adale'yi kullanarak iskelet deformasyonunun daha kesin ve yumuşak kontrolünü sağlayın.

3ds Max kemikler, ters kinematik (IK) çözümcüler ve uyarlanabilir model üretimi araçları ile karmaşık mekanik montajları ve karakterleri isteğe uyarlanmış iskeletlerle oluşturun. Kolaylaştırılmış 3B animasyon arayüzleri oluşturmaya yardımcı olması için kontrolörler arasında tek yönlü veya çift yönlü ilişkiler bağlayın.

Ek bilgisayar animasyonu ve karakter modelleme özellikleri ile:

  • Belli başlı bağımsız animasyon karelerinden ödün vermeden yoğun hareket yakalama verilerini düzeltmek için CAT, iki ayaklı varlıklar ve 3ds Max nesneleri katmanlarda canlandırın.
  • Doğrusal olmayan Hareket Karıştırıcıyla kullanmak için hareket kütüphaneleri saklayın. Hareketleri tek nesnelere, tüm karakterlere veya karakterlerin içindeki nesne setlerine ve yollarına uygulayın ve yeniden hedefleyin.
  • 3ds Max CAT iki ayaklı karakterleri tek adımda Maya 3B animasyon, modelleme, simülasyon, görüntüleme ve birleştirme yazılımı ve MotionBuilder 3B karakter animasyon yazılımında (İngilizce) kullanılan HumanIK çözümcü ile uyumlu karakterlere dönüştürün.
İki ayaklı karakterleri ve kalabalığı hareket ettirmek için karakter modelleme